വ്യവസായ വാർത്ത

 • മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡിൽ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ

  മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ടർബൈൻ സ്ക്രോൾ റോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ബെൽറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ചെയിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ രൂപമാണ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ. അതിന്റെ പ്രക്ഷേപണം കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്, ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • സിൻക്രണസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും ചെയിൻ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

  സിൻക്രണസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും ചെയിൻ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പലരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ വ്യത്യാസം കാണാം. സിൻക്രണസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് ചെയിൻ ഡ്രൈവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സമന്വയം...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ചെയിൻ ഡ്രൈവിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രയോഗവും

  ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഭാഗങ്ങളുള്ള മെഷിംഗ് ഡ്രൈവിന്റെതാണ്, ഇതിന് ഗിയർ ഡ്രൈവിന്റെയും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെയും ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഗിയർ ഡ്രൈവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചെയിൻ ഡ്രൈവിന് നിർമ്മാണത്തിനും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കൃത്യത കുറവാണ്, സ്‌പ്രോക്കറ്റ് പല്ലുകളുടെ മികച്ച സമ്മർദ്ദാവസ്ഥ, ചില ബഫറിൻ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക...

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക.